wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Caftanboutique.nl

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Caftanboutique.nl met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Caftanboutique.nl is aangegaan.
1.2 Caftanboutique.nl is gevestigd te Zoetermeer.  Het adres van het atelier wordt binnenkort vermeld. Het is dan mogelijk bestelde artikelen af te halen. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. We zijn bereikbaar via telefoonnummer of e-mail 
1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Caftanboutique.nl en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.5 Caftanboutique.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.6 Alle goederen blijven eigendom van Caftanboutique.nl tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Caftanboutique.nl.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite, e-mail of whats app worden geplaatst.
2.2 Caftanboutique.nl hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Caftanboutique.nl vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Postnl/DPD/TNT. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier en voor de koper. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Caftanboutique.nl besteedt de verzendingen uit aan DPD/POSTNL. Caftanboutique.nl is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Postnl/DPD/TNT,ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden of dat u het op de dichtstbijzijnde kantoor kunt ophalen. 
2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
2.7 Caftanboutique.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Bestellingen met een goederenwaarde vanaf €250 worden gratis bezorgd binnen Nederland. Op bestellingen naar het buitenland wordt vanaf een goederenwaarde van €250.00 wordt €6.50 in mindering gebracht.

Artikel 3 - Betaling

U kunt op 3 manieren betalen:
1. U kunt via Ideal betalen.Bestellingen die via Ideal betaald zijn,kunnen NIET kosteloos geannuleerd worden.
2. U kunt het totaalbedrag overmaken naar NL77INGB0009380668 tnv Caftanboutique.nl onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvang u een herinneringsmail of whats app.

3. U kunt betalen bij het ophalen van de bestelling.
Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Caftanboutique.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Onlinestoffen.nl eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 24 uur na ontvangst van aankoop online. Het gebrek dient per e-mail of whats app bij Caftanboutique.nl te worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving-bewijs van het gebrek en met toevoeging van factuurnummer of bonnummer. Alle bestellingen worden zorgvuldig gecontroleerd en gefotografeerd voor verzending.

4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Caftanboutique.nl het artikel dan wel vergoedt Caftanboutique.nll de aankoopprijs of een deel daarvan.
4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de stof versneden-verknipt heeft of zelf heeft beschadigd op welk manier dan ook. 

Artikel 5 – Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Caftanboutique.nl adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Wassen op eigen risico.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Caftanboutique.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Caftanboutique.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit of beschadiging van de producten.
6.3 Voor alle zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Caftanboutique.nl beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie
7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; info@Caftanboutique.nl  Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.
7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.
7.3 Het is NIET mogelijk stoffen terug te sturen, omdat deze voor u op maat zijn afgesneden of zijn besteld. Voor overige producten die niet op maat zijn geknipt geldt de wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 8 - Prijzen
8.1 Caftanboutique.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Caftanboutique.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Caftanboutique.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

8.5 Caftanboutique.nl is niet aansprakelijk voor fouten op de website m.b.t. prijzen-product informatie.

Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Caftanboutique.nl, dan wel tussen Caftanboutique.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Caftanboutique.nl, is Caftanboutique.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en vanuit Caftanboutique.nl.

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 - Privacyverklaring
Caftanboutique.nl vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Caftanboutique.nl zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Kvk nr.